danh sách bài viết hữu ích

oRX BLOG

Tập hợp một số bài viết hữu ích cho học viên khi tìm hiểu về Offer…

Khái quát về offer

định nghĩa, khái quát

định nghĩa, cách sử dụng & chức năng

những khó khăn của newbie khi tiếp cận offer

nguyên nhân, tâm lý, nhận định khách quan

tình hình offer việt nam hiện nay

nhận định, định hướng & con đường phát triển

một số vấn đề về network

đăng ký, giao tiếp, xử lý tình huống

về cách sử dụng sock hiệu quả, tiết kiệm

phân tích, chia sẻ & đúc kết kinh nghiệm

một số dạng offer khó làm

nhận định, nhận dạng & hướng xử lý

vấn đề thanh toán - payments

đặc điểm, cách thức & phương pháp